Dokumenter

Kontrollkomiteens tolkninger

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan, og de eneste med tolknings rett. Her finner du deres tolkninger. Tidligere tolkninger er ikke lenger gyldig, men er å finne i arkivet. Ta kontakt på arkive@elev.no.  Les mer om komiteen og dens medlemmer her.