Dokumenter

Desisjonskomiteens tolkninger

Desisjonskomiteen er organisasjonens kontrollorgan, og de eneste med tokningsrett. Her finner du deres tolkninger. Merk at tolkninger fra tidligere perioder ikke gjeldende lenger, da Elevtinget hvert år tar standpunkt til det som er tolket. Les mer om komiteen og dens medlemmer her.

§ Tolkninger §

2019-2020
DT46 | Fag- og yrkesopplæringsansvarlig sin rolle i sentralsyret (ikke lenger gjeldende etter vedtektsendringen på ET20)