Send inn reiseregning

Her kan du sende inn reiseregning, dersom du har lagt ut for reise som Elevorganisasjonen skal dekke. Husk at dette skal avklares i forkant, enten med generalsekretær, eller økonomiansvarlig i fylket som skal legge ut.