Dokumenter

Elevtinget 2020

Elevtinget er organisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. Elevtinget vedtar alle grunndokumentene våre, samt medlemskontingent og inntjeningssum for Operasjon Dagsverk. Under finner du alle enkeltvedtak på årets elevting. Grunndokumentene finner du på elev.no/dokumenter.

Innkalling og protokoll

Vedtak

Medlemskontigent
Ungdomsskole: 8kr pr/elev
Videregående skole: 10kr pr/elev
Lærlingråd: 10kr pr/innmeldt lærling
Individuelt medlemskap: 50kr

Inntjeningssum for Operasjon Dagsverk for 2020 og 2021
Ungdomsskole: Minstesum 300kr pr/dagsverk
Videregående: Minstesum 400kr pr/dagsverk

Retningslinjer for Elevtingets tillitsvalgte
- Retningslinjer for sentralt tillitsvalgte