Om varsling

Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt.

Alle varslingssaker behandles konfedensielt og inviduelt, av varslingsutvalget.

Scroll ned eller se elev.no/trygg for med informasjon om å varsle og trygg i Elevorganisasjonen. 

Varsle

Du varsler ved å gi beskjed til varslingsutvalget.  Alle varsler blir behandlet konfedensielt og individuelt av Varslingsutvalget.

epost kan sendes til gensek@elev.no

Hva er å varsle?

Om du som medlem, tillitsvalgt eller deltager i Elevorganisasjonen opplever kritikkverdige forhold skal dette varsles til EO sitt Varslingsutvalg. Varslingsutvalget vil behandle varselet med varsomhet og integritet, og vil ut ifra varselets innhold foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Alle varsler som tas imot vil behandles ut ifra EO sine retningslinjer på det området varselet gjelder. Organisasjonen vil, så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging.

Varsling 1-2-3

1.

Ta kontakt

Får å kunne behandle ett varsel, må det først komme fram til varslingsutvalget. Varslene behandles konfedensielt og det er kun varslingsutvalget som får innsyn i varselet.

2.

Behandling

Varslingsutvalget vil vurdere varselet og finne ut om hva som har skjedd. De vil snakke med aktuelle personer, for å få klarhet i hva som har skjedd.

3.

Vedtak

Til slutt i prosessen vil varslingsutvalget fatte en avgjørelse og konkludere i saken. Dette vil blandt annet bestå av eventuelle konsekvenser.

Behandling av varslingssaker

Varslingsinstangs

Sebastian sur 2

Sebastian Mathisen

Generalsekretær
sebastian@elev.no
477 60 081

 

I Elevorganisasjonen er det generalsekretær som er varslingsinstangs, dette vil si at det er generalsekretær som tar i mot varslingssaker.

Sammen med resten av Varslingsutvalget, behandler Generalsekretær varslingssaker.

Dersom forholdet gjeller Generalsekretær, skal man kontakte leder, eventuelt leder av Kontrollkomiteen.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er organet i Elevorganisasjonen som behandler varslingssaker. Varslingsutvalget består av Generalsekretær, Leder og leder av kontrollkomiteen.

Dersom det er nødvendig er det kontrollkomiteen som supplerer varslingsutvalget.

Varslingsutvalgets oppgave er å motta varsler fra medlemmer, tillitsvalgte eller deltakere på arrangemanter i Elevorganisasjonen. Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er organet i Elevorganisasjonen som behandler varslingssaker. Varslingsutvalget består av Generalsekretær, Leder og leder av kontrollkomiteen.

Dersom det er nødvendig er det kontrollkomiteen som supplerer varslingsutvalget.

Varslingsutvalgets oppgave er å motta varsler fra medlemmer, tillitsvalgte eller deltagere på arrangementer i Elevorganisasjonen. Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt.

Varslingsutvalget
Varslingsutvalget
Sebastian Mathisen

Generalsekretær
sebastian@elev.no
477 60 081

Petter Andreas Lona

Leder
petter@elev.no
451 16 363

Helena Lund Blostrupsen

Leder av Kontrollkomiteen
helena@elev.no
94158672