En trygg Elevorganisasjon

Hva er "En trygg Elevorganisasjon"?

For å fremme organisasjonens formål og verdier er det et mål at Elevorganisasjonen skal være en trygg organisasjon. Det vil si å være et trygt fellesskap for alle deltagere på våre aktiviteter, arrangementer og plattformer, og skape trygge rammer for utadrettet virksomhet for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Elevorganisasjonen arbeider målrettet for at seksuelt overskridende adferd, seksuelle overgrep og seksuell trakassering ikke finner sted.

Sebastian sur 2

Sebastian Mathisen

Generalsekretær
sebastian@elev.no
477 60 081

 

Tiltak i Elevorganisasjonen

Jeg ønsker å varsle

Dersom du har opplevd eller vet om brudd på Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt, skal du varsle.

Jeg har blitt varslet til

Alle varslingssaker skal bli behandlet av varslingsutvalget.
Dersom du har blitt varslet til skal dette vidreformidles til varslingsutvalget.

 

Om varsling

Varsler behandles inviduelt og konfidensielt, av varslingsutvalget.

De er kun varslingsutvalget som har mandat til å behandle varslingssaker.

Ressurser