Alle er ikke firkanter

Noen er stjerner, flere er trekanter, andre er sirkler. Vi elever er forskjellige, men skolen har prøvd å presse oss gjennom den samme formen. Svaret er klart - høyt frafall, lav trivsel, mye stress og manglende motivasjon.

En skole for alle figurer

Skolen skal ikke gi opp på deg, selv når livet er tøft. Derfor må skolen være fleksibel, fylt med tillit og tilpasset hver enkelt elev. Slik skaper vi en skole hvor alle kommer seg gjennom. 

Asset 1

En skole som gir alle en mulighet

Det er mange problemer i verden. Skolen kan ikke, og skal ikke, løse alle disse problemene, men sammen kan vi skape en skole hvor disse problemene har minst mulig å si for den enkelte elev.. Slik at det av bagasje du har med deg ikke skal definere deg og din skolegang. En skole alle kan komme gjennom - og bli kompetente og demokratiske medborgere.

Fra prinsipprogrammet, Kapittel 1: Innledning: Vi snakker verdens beste skole

Verdens beste skole er en skole for alle, som ønsker alle velkommen. I verdens beste skole har det ikke noe å si om hvem du er, hvor du kommer fra eller hva interessene dine er. Du er like viktig som alle andre, og du fortjener det beste tilbudet du kan få. Det er tross alt deg, eleven, skolen er til for.

 

I verdens beste skole får alle den hjelpen, støtten og omsorgen de trenger. Skolen skal ha gode støttesystemer som spiller på lag med eleven for at alle skal ha det så bra som mulig. Verdens beste skole har trygge voksne som elevene stoler på, som får tid og ressurser til å være til stede, tilegne seg kompetanse og bli godt kjent med elevene sine. Vi tilbringer nesten hele livet vårt på skolen som elever. Da skal det være et trygt sted for oss.

 

Fra prinsipprogrammet: 3.2: En skole hvor alle trives

Et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, hvor alle føler seg trygge er en forutsetning for å lære og utfolde seg som mennesker. Har man klassekamerater å spille på lag med, en lærer man tør å være ærlig med og stille spørsmål til, og en skole som tar deg seriøst når du trenger hjelp, vil man trives og lære godt.

Ikke alle elever kommuniserer hvordan de har det på samme måte. Utfordringer med rus, fravær, vold og utagerende oppførsel er også en måte å fortelle at man ikke har det bra på. For å kunne skape et trygt og inkluderende skolemiljø for alle, må skolen møte alle elever med omsorg, forståelse og hjelp, ikke straff, stigmatisering og bortvisning.

Fra prinsipprogrammet: 3.3: Læring og vurdering

Det er eleven som skal lære, og derfor må læringen foregå på elevens premisser. Tilpasset opplæring er ikke bare noe man tilbyr elever som sliter i enkelte fag, det skal være standarden for all undervisning. Tilpasset opplæring skjer i dialogen mellom lærer og elev, og vi er avhengige av å ha god elevmedvirkning for å ha god tilpasset opplæring. Skolen skal gi deg den hjelpen, oppfølgingen og ressursene du trenger for å prestere.