Med 7 kroner er det vanskelig å være sosial.

Mange elever er avhengig av foresattes økonomi eller en tilleggsjobb for å ta videregående utdanning. Dette bryter med gratisprinsippet i skolen. For at alle elever skal ha mulighet til fritt valg av videregående opplæring uansett hvor de er, må borteboerstipendet økes for å dekke alle bo og levekostnader.

Pengesekken til borteboerelevene er tom. 

Se for deg at vennene dine skal på kino og du har nettopp betalt husleie. Du har kun 7 kroner igjen, ikke har du betalt strøm, mat eller busskort. Du ender opp med å si nei for tredje gangen på rad.

Asset 2
Kilde: Lånekassen
Kilde: Lånekassen

Fra prinsipprogrammet, 2.1: Utjevne sosiale forskjeller

Alle begynner på skolen med forskjellige utgangspunkt. For å sørge for at alle har like muligheter til å lykkes i livet, og drive med det de ønsker, skal skolen møte elevene med de forutsetningene de har. Skolen kan ikke løse alle problemene i samfunnet, men skal sørge for at alle skal få et likeverdig tilbud, uansett hvor mange meter med bokhyller de har hjemme, tykkelsen på lommebøkene deres eller foresattes utdanningsnivå.