Rettighetshjelpen

Lurer du på hvilke rettigheter og plikter du har? Bryter skolen loven? Vi kan hjelpe deg! Elevorganisasjonen tilbyr rettighetshjelp til alle elever.

vedtekter

Vi i Elevorganisasjonen ser at mange elever blir urettferdig behandlet, eller ikke vet om hvilke plikter og rettigheter de har som elever. Rettighetshjelpen er her for å gjøre en forskjell, nettopp fordi det er svært viktig at elever er klar over hvilke rettigheter de har. Dere kan få tips og triks, vi henviser til de lover dere trenger og bidrar med råd i en eventuell rettighetssak. Informasjon om dine rettigheter kan du få på elev.no, gjennom foredrag og per telefon, SMS og e-post.

Rettighetshjelpen kan du nå på rettighet@elev.no og 22 99 37 00.

FAQ

Hvilke rettigheter har jeg som elev?

Som elev har du mange rettigheter. Opplæringslova §9a er elevenes arbeidsmiljølov. Her står alle dine rettigheter som elev. Blandt dem har du rett til skoleplass, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og 10 dagers politisk fravær.

Anmerkninger

Læreren kan sette anmerkning på elever som bryter ordensreglementet for skolen, så det kommer helt an på din skoles regler. Læreren kan for eksempel gi deg anmerkning for å komme for sent om det står i ordensreglementet for skolen. Der står det også hvilke konsekvenser som kommer ved et brudd på reglementet.

Det finnes ingen faste tall på hvor mange anmerkninger som fører til nedsatt i orden og oppførsel. 

Temperatur i klasserommet

Det finnes ingen faste regler på temperatur i klasserom. Opplæringsloven § 9a sier imidlertid at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Derfor kan dere klage til læreren og ledelsen dersom dere mener det er for kaldt i et klasserom. Da skal undervisningen enten bli flyttet til et annet rom, eller tatt igjen senere.

Lekser

Lekser er noe hver enkelt lærer velger å gi eller ikke. Det er per dags dato helt lovlig. Dere elever har rett til å påvirke deres egen skolehverdag, og også rett til å påvirke om lekser skal gis eller ei. Snakk med læreren din om dere har andre forslag til hvordan undervisningen skal være.

Kan vi dra hjem om læreren ikke har møtt opp etter femten minutter?

Om en lærer ikke dukker opp til timen har dere elever en plikt til å varsle ledelsen om dette. Skolen kan da enten: a) Sette inn en vikar, eller b) la dere ha en time med selvstendig skolearbeid. Dere kan ikke bare dra hjem.

Har vi krav på klassens time?

Det står ingen steder at du har krav på klassens time, dessverre. Men alle skoler har plikt til å åpne for at de tillitsvalgte i klassen kan gjøre jobben sin som mellomledd mellom elevene og elevrådet. Det skal derfor kunne settes av tid til diskusjoner i klassen, enten i skoletimer, midttimer eller friminutt.