et17

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte. Her samles over 500 elever for å diskutere hvordan vi sammen kan skape verdens beste skole.

Elevtinget 2017 ble avholdt 6. - 10. mars.