Pressemelding fra Elevorganisasjonen om ny kunnskapsminister

Pressemelding fra Elevorganisasjonen om ny kunnskapsminister

"Elevorganisasjonen kan ikke lenger akseptere å ha en kunnskapsminister som ikke fniser når noen nevner ordet “ligma”"

Pressemelding fra Elevorganisasjonen om ny kunnskapsminister 24.09.2021

Edvard Botterli Udnæs ønsker ikke å kommentere på denne pressemeldingen.

Med regjeringsforhandlinger rett rundt hjørnet, diskuteres det disse dager hvem som burde overta nøklene til Kunnskapsdepartementet. Dagsavisen rapporterte om en professor som mente en ny kunnskapsminister bør ha samme kvaliteter som Kristin Clemet og Gudmund Hernes, og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Roar Ulvestad, mener vår neste kunnskapsminister bør hete Simon Malkenes.

Det vil ikke være lett å fylle skolene til Guri Melby. Hun tok oss trygt gjennom en pandemi, viste stor evne til å lytte og finne kompromisser med skolesektoren, og fullføringsreformen var et stykke godt politisk håndverk.

En verdig arvtaker etter Melby må evne å lytte til elevene, skolens hovedperson. Det må være en minister med reformvilje, som ønsker å gjennomføre fagfornyelsen og fullføringsformens potensiale. Vi trenger en minister med god forståelse av de sosiale mekanismene i den norske skolen, ikke bare en som har lest skoleforskning eller evner å utbrodere på ideologiske resonnementer.

Det er et tverrpolitisk ønske om å skape en skole hvor elevene blir mer selvstendige, behandles med tillit og omsorg, og hvor de får fleksible rammer til å utfolde seg til de menneskene de ønsker å bli. Det er ingen enkel oppgave å fasilitere for dette, men det blir en av de viktigste punktene på agendaen til den nye kunnskapsministeren.

Kunnskapsministere har i for lang tid hatt en lei tendens til å være politikere, noe som ikke er særlig heldig når det ikke går noen politikere på skolen. Vi trenger en kunnskapsminister som ikke kjenner en annen hverdag enn den som elev, skolens hovedperson - men som fortsatt er gammel nok til å slippe inn på alle utestedene regjeringen skal dra på når landet åpner igjen.

En ny kunnskapsminister bør ikke ha den samme hubrisen som Clemet og Hernes, eller den samme tendensen til å mobbe elevene sine på TV som Malkenes. En kunnskapsminister må sette elevene først, og evne å engasjere befolkningen.

Det er ikke til å legge skjul på at skolepolitikk til tider kan bli litt tørt, og pressemeldinger fra kunnskapsministeren kan bli kjedelige og faglige. Elevorganisasjonen ønsker å tilgjengeliggjøre skolepolitikk, og med en kunnskapsminister som ikke helt vet hva han gjør, blir skolepolitikk enklere å forholde seg til og mer underholdende.

Elevorganisasjonen kan ikke lenger akseptere å ha en kunnskapsminister som ikke fniser når noen nevner ordet “ligma”, eller kjenner til de nyeste trendene på tiktok. En kunnskapsminister må være kjent med ungdomskulturen for å kunne utforme god politikk for ungdom.

Vår kandidat er åpenbar, og er støttet av et enstemmig Sentralstyre. Vi sier ikke hvem det er. Eller jo det gjør vi. Det er Edvard Botterli Udnæs, lederen vår.

Pressemelding fra Elevorganisasjonen om ny kunnskapsminister 24.09.2021

Edvard Botterli Udnæs ønsker ikke å kommentere på denne pressemeldingen.

"Kunnskapsministere har i for lang tid hatt en lei tendens til å være politikere"

"Kunnskapsministere har i for lang tid hatt en lei tendens til å være politikere"