JEG STRYKER

Regjeringen er i ferd med å fakke opp.

UDIR har foreslått en ny fraværsgrense, som kommer til å stryke alle elever som får over 15% fravær i et fag, uansett grunn. Hvis du også synes at dette er helt på tryne, så kan du skrive under her!

Elevorganisasjonen vil gi din underskrift til Regjeringen! Du kan lese mer om hva du signerer på underskrift.no. Vi oppfordrer også alle til å sende inn et eget høringssvar på reglene, scroll ned på denne siden for å se hvordan.

Hva innebærer forslaget?

De nye fraværsreglene vil stryke elever med over 15% fravær i faget sitt, uansett fravær!

Utdanningsdirektoratet har kommet med et nytt forslag til fraværsregler i videregående som vil gjøre at du som elev har mye større sannsynlighet for å stryke hvis du engasjerer deg i ungdomspolitikk eller kultur, ønsker å ta lappen, å bli best i din idrett eller alt som går ut på å ha et liv utenfor skolen! Du kan hjelpe oss med å sørge for at de nye reglene ikke blir noe av ved å skrive under her!

Dersom de foreslåtte fraværsreglene blir innført kommer du som elev til å risikere stryk dersom du har over 15% fravær uavhengig om fraværet skyldes at du engasjerer deg, er syk eller skulker! Fraværsregler som sanksjonerer oss elever med stryk om vi kommer over en viss prosent er en mistillit til oss som elever.

Når du på videregående møtes med en fraværsgrense hvor alt fravær telles, får du en tydelig beskjed fra skolen; «vi tror alt fraværet ditt er skulk». Fravær i skolen er ikke et problem i seg selv, men et symptom på et større problem. Det meste av fravær skyldes forhold som er utenfor skolen, som psykisk helse og vanskelige familiesituasjoner. Å derfor straffe fravær mener vi blir feil.

En fraværsgrense som er enda strengere enn den vi har i dag, vil gjøre at enda flere elever faller fra skolen, til og med de som har et engasjement som av og til går utover skolehverdagen. Slik kan vi ikke ha det! Skriv under på kampanjen vår slik at DU ikke stryker!

Å skrive under her hjelper mye, men å sende inn et eget høringssvar hjelper litt mer. Derfor håper vi du vil sende inn et på vegne av deg selv, eller kanskje sammen med elevrådet på skolen din. Under finner du en enkel oppskrift på hvordan du sender inn ditt eget høringssvar.

Send inn et eget høringssvar

Hvordan kan jeg sende inn et eget høringssvar?

Hvis du ønsker å påvirke de nye fraværsreglene enda mer anbefaler vi DEG å sende inn et høringssvar!

Vi oppfordrer deg som er elevrådsleder til å sende inn på vegne av elevrådet på din skole, eller deg som elev å sende inn et eget høringssvar. Dersom du sender inn et høringssvar vil det bli publisert offentlig på UDIR sine sider.

Det er mange foreslåtte endringer i de nye fraværsreglene som man kan svare på. Men konkret er det i punkt 6.4.1. det foreslås at alt fravær skal telles på fraværsgrensen, derfor vil vi først og fremst veilede deg hvordan du kan sende inn et svar på punkt 6.4.1. Det gjør man på følgende måte:

  1. Gå inn på høringssiden til udir
  2. Bla ned til dette spørsmålet:
    "Er dere enige i forslaget om at alt fravær skal telle med i beregningen av fraværsgrensen? Se pkt. 6.4.1."
  3. Legg inn denne teksten, eller din egen som en kommentar
  4. Svar på andre spørsmål du har lyst til
  5. Trykk lagre og send inn
  6. Fyll inn din kontaktinfo og send inn!
  7. Gratulerer, du har sendt inn et høringssvar.

Forslag til kommentar på spørsmålet om punkt 6.4.1

Jeg er uenig i at alt fravær skal telle med i beregningen av fraværsgrensen. Dette vil føre til at så mange elever stryker fordi at de vil være med å endre verden, bli best i sin idrett eller bidra til kulturskaping.

Det fungerer ikke at man fortsatt skal stryke elever på bakgrunn i fravær, og ikke hva de først og fremst kan. Hvis dette forslaget vedtas, vil alt fravær i skolen bli mistenkeliggjort som skulk. Samfunnets fremtid er elever. For at Norge skal ha idrettsutøvere på verdensnivå, ungdom som bidrar til å endre samfunnet og ungdom som bryr seg om andre, så kan ikke alt fravær telles likt. Skolen er en dannelsesinstitusjon, men hvordan skal man danne en fremtid om hele fremtiden er i hendene på en fraværsgrense, som er begrenset til om man har 15% fravær eller ikke?

Derfor vil jeg foreslå at dagens regler for hvilket fravær som telles opp mot en fraværsgrense består, fordi alt fravær er ikke fravær.

#JegStryker