Dekning av reiseutgifter

Elevorganisasjonen dekker billigste reisemåte til og fra Elevtinget 2018. På denne siden finner du all informasjon du trenger om reise til årets elevting. Alle spørsmål om reise kan sendes til ragnhild@elev.no.

Kun billigste reisemåte, hvor alle rabatter (som ungdomsrabatt) er brukt, kan benyttes til og fra Elevtinget. Dersom dyrere reisemåte er benyttet må skolen selv dekke mellomlegget. Nordland, Troms og Finnmark kan benytte fly, men billettene må bestilles i god tid. Alle andre fylker skal benytte buss eller tog. Bruk av privatbil dekkes ikke, med mindre annet er avtalt med generalsekretær Ragnhild Bjørkum Vassbotn på ragnhild@elev.no.

Fredag på Elevtinget er satt av til saken valg, og denne saken er vanskelig å forutse hvor lang tid tar. Vi regner med at Elevtinget er ferdig rundt 15.00, men vi ber om at alle bestiller reiser hjem til etter 17.00.

Alle reise vil bli refundert etter Elevtinget. For å få refundert reise må deltaker eller skolen sende inn alle originalbilag for reisen sammen med et reiseregningsskjema til faktura@elev.no innen 13. april 2018 (fire uker etter Elevtingets slutt). Alle reiseregninger som blir sendt etter denne datoen vil bli avvist.

Reiseregningsskjema finner du på elev.no/nedlastinger.

Har du spørsmål om reise kontakt generalsekretær Ragnhild Bjørkum Vassbotn på ragnhild@elev.no

Vi ønsker vel møtt til spennende dager i Oslo!