Forslag til Elevtinget

Elevtinget er landsmøtet til Elevorganisasjonen. På Elevtinget bestemmer over 500 representanter for norske elever hva Elevorganisasjonen skal jobbe med og mene det neste året. Alle som er elev eller lærling på en medlems- skole eller lærlingråd, kan sende inn forslag.

Grunndokumentene

Grunndokumentene våre legger grunnlaget for organisasjonens struktur, arbeid, meninger og prioriteringer. Disse dokumentene kan du sende inn forslag til. Gjeldene grunndokumenter finner du her. Du kan lese mer om de forskjellige dokumentene under!

Politisk prioritering er noen saker elevtinget peker ut som prioriteringer for organisasjonen politisk. Hvert år bytter vi ut den eldste av våre tre politiske prioriteringer, som i år er TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille

Politisk måldokument er et langt dokument som inneholder alt elevorganisasjonen mener. Det er her vi får vår politikk, og det er dette vi jobber ut i fra når vi skal lage verdens beste skole!

Vi sier at målet til Elevorganisasjonen er å skape verdens beste skole. Men hvordan ser “verdens beste skole” ut? Hva er de grunnleggende prinsippene som ligger bak fremtidens skole? Og hva er de viktigste prinsippene til norske elever? Det skal vi prøve å finne ut i prinsipprogrammet.

Et prinsipprogram er et dokument som handler om prinsippene, ideologien og grunnsynet vi bygger politikken vår på. Altså hva vi legger i begrepet “verdens beste skole”. Det er her vi skal kunne finne de grunnleggende holdningene vi skal ha til overordnede spørsmål om hvordan vi vil skolen skal være. Derfor vil prinsipprogrammet legge føringer for all politikken vår, og kan sammenlignes med vår politiske grunnmur. Alt vi mener må være i tråd med prinsippene våre, og derfor kan vi ikke vedta politikk som strider med prinsipprogrammet.

Det er akkurat derfor det er viktig at deres elevråd diskuterer en del ting i forkant av Elevtinget, slik at prinsipprogrammet og de grunnleggende holdningene våre baserer seg på det elevene mener.