Forslag til Elevtinget

Elevtinget er landsmøtet til Elevorganisasjonen. På Elevtinget bestemmer over 500 representanter for norske elever hva Elevorganisasjonen skal jobbe med og mene det neste året. Alle som er elev eller lærling på en medlems- skole eller lærlingråd, kan sende inn forslag.

Grunndokumentene våre legger grunnlaget for organisasjonens struktur, arbeid, meninger og prioriteringer. Disse dokumentene kan du sende inn forslag til. Gjeldene grunndokumenter finner du på elev.no/dokumenter. Du finner de innsendte dokumentene som skal behandles på elevtinget under!

Politisk måldokument er et langt dokument som inneholder alt elevorganisasjonen mener. Det er her vi får vår politikk, og det er dette vi jobber ut i fra når vi skal lage verdens beste skole!

Politisk prioritering er noen saker elevtinget peker ut som prioriteringer for organisasjonen politisk. Hvert år bytter vi ut den eldste av våre tre politiske prioriteringer, som i år er Ingen elever å miste

Send inn forslag:

Forslag til andre saker: