Forslag til Elevtinget

Elevtinget er landsmøtet til Elevorganisasjonen. På Elevtinget bestemmer over 600 representanter for norske elever hva Elevorganisasjonen skal jobbe med og mene det neste året. Alle som er elev eller lærling på en medlems-skole eller lærlingråd, kan sende inn forslag.

Les mer om...

Hvordan ser et godt forslag ut?

For at forslaget skal kunne forstås og behandles godt, er det noen ting som er viktige å huske på. Her har du en sjekkliste!

  1. Det er kun én mening per forslag (har du flere meninger, del opp i flere forslag!)
  2. Forslaget har ingen argumentasjon (forslaget skal kun være akkurat det du foreslår. Argumentasjonen hører hjemme i debatten!)
  3. Er gjerne noe målbart
  4. Er kort og konsist
  5. Passer inn i strukturen til dokumentet (se på punktene over og under i dokumentet du skriver forslag til. Hvordan er andre setninger der formulert?)
  6. Har riktig punkt/kapittel og linjenummer

Dokumentene

Når du skal sende inn forslag, ønsker vi at du tar utgangspunkt i disse dokumentene, som har linjenummer. Bruk linjenummerene for å referere til hvor i dokumentet du foreslår endringer.

Helhetlige forslag

Forslagsblekker