Send inn utleggsskjema

Her kan du sende inn refusjonsskjema for utlegg, dersom du har lagt ut for noe som Elevorganisasjonen skal dekke. Husk at dette skal avklares i forkant, enten med generalsekretær, eller økonomiansvarlig i fylket som skal legge ut.