Send inn utleggsskjema

Her kan du sende inn refusjonsskjema for utlegg, dersom du har lagt ut for noe som Elevorganisasjonen skal dekke. Husk at dette skal avklares i forkant, enten med generalsekretær, eller økonomiansvarlig i fylket som skal legge ut.

Spørsmål? Ta kontakt

Sebastian Mathisen
Generalsekretær

sebastian@elev.no
477 60 081

Sebastian Mathisen, generalsekretær

Du kan også kontakte kontoret på 22 99 37 00.