Har du råd til å lære?

 

Dagens utstyrsstipend dekker ikke utgiftene til nødvendig utstyr elever må ha for å kunne fullføre utdanningen sin. I norsk skole mener vi at alle elever skal få den støtten de trenger for å fullføre utdanningsløpet sitt. Dine foreldres økonomi skal ikke være avgjørende for om du skal kunne bygge hus i fremtiden eller ikke. Derfor må utstyrsstipendet fullfinansieres!

 

Fra prinsipprogrammet, 3.4.1: Lik rett til utdanning

 

For å sørge for at retten til utdanning er reell, er det viktig at alle har de samme forutsetningene for å lære og lykkes i opplæringen. Lik rett til utdanning er en grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet, og det er en verdi som må bevares. Antall meter med bokhyller hjemme, foresattes utdanningsnivå eller tykkelse på lommebøker skal ikke avgjøre hvilket utdanningstilbud du får. 

 

Skolen skal være gratis. Ingen elever skal måtte betale for eget utstyr til opplæringen, skyss til skolen, bokostnader eller andre ting som er nødvendig for å stille likt i opplæringen. Personlig økonomi skal ikke være et hinder for tilgangen på utdanning. Det er viktig at skolen og skoleeier har de økonomiske rammene til å tilby alle elever et godt tilbud, og at alle elever får gode stipendordninger ved behov.

 

Skolen er en offentlig oppgave. Det er det offentlige som er best egnet til å ivareta lik rett til utdanning og muligheten for at alle elever får det utdanningstilbudet de ønsker. Private skoler og friskoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den offentlige skolen, inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud.