Hjelp! Hva skal jeg velge?

Har du vært hos rådgiver og fått beskjed om at du har for høye karakterer for yrkesfag? Eller for lave karakterer for studieforberedende?

Alt for mange elever velger feil linje fordi de tror de ikke kan velge selv. Derfor mener Elevorganisasjonen at rådgivningstjenesten på ungdomsskolen må styrkes slik at du velger linje basert på dine interesser, ikke dine karakterer.

 

Fra Politisk måldokument, C.1.4 Rådgivningstjenesten:

Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes ved å stille klare krav til formell kompetanse for rådgivere. Slik at alle rådgivere til enhver tid er oppdatert på alle studietilbud og linjer på videregående. For å få til dette må utdanningstilbudet for rådgivere forbedres, samt deres muligheter for etterutdanning.

Det er viktig med en forbedret rådgivningstjeneste, slik at alle elever får starte på det utdanningsløpet som møter deres interesser, i stedet for å møte elevenes karakterer.