Hva er valg?

På Elevtinget 2024 skal det gjennomføres valg av sentralleddet i Elevorganisasjonen. Dette utgjør sentralstyret, generalsekretær, kontrollkomiteen, valgkomiteen, OD-styret og revisor.

Hvem kan stille?

For å kunne stille til valg må du enten (unntatt OD-styret):

  • Være elev på en medlemskole i Elevorganisasjonen
  • Være individuelt medlem i Elevorganisasjonen
  • Hatt tillitsverv i Elevorganisasjonen for mindre enn ett (1) år siden.

I tillegg må du:

  • Være bosatt i (eller i nær tilknytning til) Oslo i perioden 2023/2024 (gjelder Sentralstyret og Generalsekretær)
  • Være under 26 år gammel i valgperioden

Hvordan stiller man?

For å stille til valg sender du en mail til valgkom@elev.no.

Et eksempel på hvordan denne kan se ut ser du nedenfor:

«Emne: offentliggjøring av kandidatur

Hei!
Jeg ønsker med dette å offentliggjøre mitt kandidatur til [verv] for perioden 2024-2025.

Med vennlig hilsen
Navn
Nåværende verv, organisasjonsledd / Elev på [skole]»

Det er også vanlig å sende kandidaturet i kopi til Sentralstyret, Generalsekretær, Kontrollkomiteen, Landsstyret og eget fylkeslag, men det er ikke et krav.

Spørsmål om valg?

Dersom du bare har spørsmål angående hva det vil si å være sentralt tillitsvalgt i organisasjonen eller lurer på noe om valg kan disse spørsmålene sendes til Valgkomiteen valgkom@elev.no. 

Valgkomiteen 2023/2024
Valgkomiteen 2023/2024
Ashna Usman

Medlem på 1-årsverv
ashna@elev.no

Hannah Baarøy

Medlem på 1-årsverv
hannah@elev.no

Nora Håpnes

Medlem på 1-årsverv
nora.hapnes@elev.no

Signe Margarete Krüger Birks

Medlem på 1-årsverv
signe@elev.no

Odin Liaklev

Varamedlem
odin.liaklev@elev.no

Kandidater til sentralstyret

Leder
Generalsekretær
Nestleder
Sentralstyremedlem
Leder
Adrian Nikolai Gonaseelan

adrian@elev.no

Emma-Katrin Vanderloock Kleven

emma@elev.no

Hans Sebastian Bay-Wold

hans@elev.no

Madelen Kloster

madelen@elev.no

Generalsekretær
Håvard Valstad

havard@elev.no

Lars Alvar Senneseth-Stokkebekk

lars@elev.no

Marthea Åhl

marthea@elev.no

Nestleder
Bjørn-Egil Tørrissen

bjorn.torrissen@elev.no

Joakim Nilsen

joakim.nilsen@elev.no

Martine Svendsen

martine.svendsen@elev.no

Sentralstyremedlem
Alette Bergli

alette.bergli@elev.no

Casper Lye Clausen

casper.clausen@elev.no

Elise Skjærven Aas

elisesaas0505@gmail.com

Olav Johan Solhaug

olav.solhaug@elev.no

Rim Sophie Khalid

rim.khalid@elev.no

Victoria Kjeksrud

victoria.kjeksrud@elev.no

Kandidater til komiteene og OD-styret

Valgkomiteen
Kontrollkomiteen
OD-styret
Valgkomiteen
Kandidatene kommer snart

Kontrollkomiteen
Kandidatene kommer snart

OD-styret
Kandidatene kommer snart

Valgombud på Elevtinget

Mitt navn er Ronja Haugstad Larsen, og jeg er årets valgombud. Jeg er 22 år gammel og kommer fra Stange i Innlandet. Jeg ble først kjent med EO i 2017 da jeg ble valgt inn som nestleder i fylkesstyret i Hedmark, og har siden den gang hatt en lang reise i EO som til slutt endte med et år som Generalsekretær før jeg avsluttet med en liten periode i Kontrollkomiteen. I dag studerer jeg innovasjon og entreprenørskap med finans her i Oslo, og jobber diverse jobber på siden. Jeg har også plukket opp igjen verv-engasjementet og sitter med diverse verv på lokalt nivå i studentpolitikken.

Jeg kommer til å være tilgjengelig fra og med i dag, 15. januar, til noen dager etter Elevtinget. I tillegg til å være tilgjengelig digitalt frem mot Elevtinget, vil jeg også være fysisk til stede under hele arrangementet.

Avslutningsvis vil jeg presisere at det man prater med meg om vil forbli privat, med mindre du selv vil noe annet. Jeg er heller ikke en del av valgkomiteen, og selv om det kan være naturlig med noe kontakt mellom meg og valgkomiteen, vil arbeidet mitt i all hovedsak foregå uavhengig fra deres arbeid.

Ronja (15) Nettside 2

Ronja Haugstad Larsen

Valgombud

T: 413 33 829
E: ronja@elev.no
Messenger: Ronja Haugstad Larsen

Hva er valgombud?

Rollen som valgombud er i utgangspunktet uten så mange føringer, og kjennetegnes særlig av at det er en person som er uavhengig fra valgprosessen. Det er altså ikke betydelige begrensninger for rollen.

Tiden opp mot Elevtinget kan være spennende, morsom og nervepirrende for mange i organisasjonen. Kanskje spesielt nervepirrende for mange av de som stiller til valg, de som vurderer å stille til valg, de som kjenner noen som er midt i valgprosessen, eller de som på en annen måte påvirkes av valget som skal foregå på Elevtinget. Derfor kan det være greit å ha en tilgjengelig person som ikke er direkte involvert i valget som valgkomité, kandidat eller på en annen måte har interesse i valget. Det er denne rollen jeg som valgombud kan bidra til å fylle.

Hva kan man snakke om?

Man kan ta en samtale med valgombudet om det meste som har med valget å gjøre. Her er noen eksempler:

  • Vil du drøfte litt med noen før du eventuelt stiller til valg?
  • Har du allerede stilt til valg, og vil snakke med noen før eller etter et intervju?
  • Trenger du noen oppløftende ord?
  • Har du noe du lurer på, som du ikke vil spørre valgkomiteen om?
  • Er valgprosessen frustrerende og du trenger litt utblåsning?

Ellers; ta kontakt om du føler for det! Du trenger ikke en bestemt grunn for å ville snakke med valgombudet, og alle kan ta kontakt.