Yrkesopplæringsnemndene

Yrkesopplæringsnemndene har et stort ansvar for yrkesopplæringen i både skole og bedrift.

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.13

  • Yrkesopplæringsnemndene bør være ute på skole- og bedriftsbesøk.
  • Yrkesopplæringsnemndene må ha både elev- og lærlingerepresentanter.