Yrkesfaglig fordypning (YFF)

YFF utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Det skal gi elevene en opplevelse av at opplæringen er relevant for framtidig yrkesutøvelse, bidra til å forhindre frafall, og være en arena der eleven kan utforske.

Elevorganisasjonen mener at:

F.2.5

  • Alle elever skal ha mulighet til å fordype seg i fag etter ønske i YFF.
  • Alle skoler og skoleeiere skal utarbeide en forpliktende plan for bedre gjennomføring av YFF.
  • Det må utvikles og tas i bruk veiledning og støttemateriell som setter elever og lærere i stand til å bruke faget i tråd med intensjonene i læreplanen.
  • Elever på yrkesfag skal få tilbud om utplassering i YFF. Utplasserings tilbud må tilpasses ut ifra yrkes- og studieretning.
  • Elevene må kunne velge, med hjelp fra faglærer, hvilke kompetansemål de skal jobbe mot for å oppnå vurdering i dette faget. Kompetansemål fra fellesfagene må også kunne brukes i faget.
  • YFF faget skal ikke ha karakter, men vurderes med deltatt/ ikke deltatt. Elevene skal få veiledning og tilbakemeldinger underveis av medarbeidere, samt en skriftlig sluttvurdering som beskriver elevens oppnåelse i kompetansemålene.