Vurdering for lærlinger

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.7

  • Instruktører i lærebedrifter må ha vurderingskompetanse.
  • Som lærling må man ikke bare få sluttvurdering, derfor skal det gjennomføres samtaler hvert halvår, slik at lærlingen kan få en grundig tilbakemelding som fremmer læring og utvikling.