Vil du endre din skole­hverdag?

960x

Nå har våren kommet, noe som betyr at det igjen er tid for å gjennomføre årsmøter.

Årsmøte er din sjanse til å påvirke skolen i ditt fylke. For på årsmøtene vedtas det blant annet ny politikk i hvert fylke, som sier noe om hvordan Elevorganisasjonen skal jobbe for verdens beste skole lokalt. Dersom du velger å dra kan du være med å stemme over hvilke saker du mener er viktig for din skole og tale på vegne av dine medelever slik at deres stemme blir hørt.

På årsmøtet skal det også lages et nytt arbeidsprogram for perioden. Arbeidsprogrammet fortelle oss i Elevorganisasjonen hva dere vil at vi skal gjennomføre. Dette inkluderer blant annet hva vi skal gjøre for å nå ut til dere, hvilke arrangementer dere mener er viktig, og hvordan vi skal bruke pengene våre. Dersom du mener vi er for dårlige på å synliggjøre oss så er dette din mulighet til å fortelle oss hvordan vi skal bli flinkere.

Dere får også være med å bestemme hvordan organisasjonen skal fungere. Hvor mange medlemmer i fylkesstyret skal det være? Hvem kan delta på møtene? Hvem har stemmerett? Det kan du foreslå å endre hvis du er misfornøyd.

For å lage verdens beste årsmøte trenger vi at DU, som er ekspert på å være elev, kommer å snakker om hvordan din drømmeskole ser ut.

Dersom du ønsker å være med å forme morgendagens skole kan du kontakte Elevorganisasjonen i ditt fylke for å finne ut når og hvordan du kan delta.

Vi håper å se deg på vårt neste seminar!