Velferdstiltak

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.3

  • NAV skal tilby veiledning og oppfølging for elever som er i fare for å falle ut av skolen.