Mats Herman

Mats Herman Hoelstad

Fylke: Viken

Hei! Mitt navn er Mats Herman Hoelstad, jeg er 19år og kommer fra Drammen. Mine lidenskaper er å engasjere meg for å hjelpe andre samt å være ute i skog og mark.  Bakgrunnen for hvorfor jeg ønsker å stille til sentralstyre er muligheten for å bruke mitt engasjement for å få frem den norske elevs stemme. Mitt ønske er at alle elever ved medlemsskoler har kunnskap om hva elevorganisasjonen er og hva elevorganisasjonen står for.  Det er også viktig for meg å styrke elevers psykiske helse på skolen, alle elever skal bli sett og ikke glemt bort.

Godt valg