Lucie Ariel Marie

Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim

Fylke: Innlandet

Jeg heter Lucie og er 20 år

Som elevorganisasjon må vi se elevene som enkeltindivider

De skal føle seg ivaretatt gjennom hele skolegangen, og få hjelp og veiledning.

Jeg vil bruke denne muligheten til å se på eleven som ett enkelt individ,og for å fronte å psykisk helse i skolen. Jeg ønsker at elever skal føle seg respektert i tillegg til å bli sett og hørt på skolen, uavhengig om de går på ungdomsskolen, velger studiespesialiserende eller yrkesfag.

Jeg vil jobbe for at yrkesfag skal bli mer prioritert

yrkesfag skal styrkes, ikke nedprioriteres. vi må ikke glemme at yrkesfag er musklene bak Norge

For uansett utdanningsvalg skal alle elever ha like rettigheter og bli sett på skolen