Ashna Usman

Ashna Usman

Fylke: Viken

Elevrepresentasjon har vært et av mine hjertesaker siden jeg ble introdusert til organisasjonen, og det er det enda. Mange liker å snakke om hvordan vi unge er framtiden, men likevel står vi nederst på agendaen. De sier at unge taler nok om saker, mens realiteten er at vi verken blir hørt eller får svar. 

Jeg heter Ashna Usman og kommer selv fra grunnlovsbygda, stedet som elsker å fremme elevdemokrati og medvirkning, som sentralstyremedlem vil jeg jobbe for at dette faktisk blir en realitet i hele landet. Vi er alle på samme lag, så la oss spille sammen.