Valg.

På Elevtinget 2019 skal det gjennomføres valg av sentralleddet i Elevorganisasjonen.

For å kunne stille til sentralleddet i organisasjonen må du enten:

  • Være elev på en medlemsskole av Elevorganisasjonen
  • Være individuelt medlem i Elevorganisasjonen
  • Vært aktiv i Elevorganisasjonen for mindre enn ett (1) år siden

I tillegg må du:

  • Være bosatt i Oslo i perioden 2019/2020
  • Være under 26 år gammel

For å stille til valg sender du en mail til valgkom@elev.no.

Mailen kan for eksempel se slik ut:
Hei!
Jeg, DITT FULLE NAVN, ønsker med dette å offentliggjøre mitt kandidatur som PLASSEN DU STILLER TIL for perioden 2019/2020.

Så vil du bli kontaktet av valgkomitéen med videre informasjon.

Dersom du bare har spørsmål angående hva det vil si å være sentralttillitsvalgt i organisasjonen eller lurer på noe om valg kan disse spørsmålene også sendes til valgkom@elev.no.

Hva og hvem skal velges?

Leder

Leder

Leder er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og representerer organisasjonen utad. Leder har det overordnede ansvaret for at alle vedtak fattet av Elevtinget, Landsstyret og Sentralstyret blir fulgt.

Kandidater til valg:

Generalsekretær
Nestleder
Sentralstyret
Fag- og Yrkesopplæringsansvarlig
Desisjonskomitéen
Valgkomitéen
OD-styret