Valg.

På Elevtinget 2023 skal det gjennomføres valg av sentralleddet i Elevorganisasjonen.

For å kunne stille til sentralleddet i organisasjonen må du enten:

 • Være elev på en medlemskole i Elevorganisasjonen
 • Være individuelt medlem i Elevorganisasjonen
 • Hatt tillitsverv i Elevorganisasjonen for mindre enn ett (1) år siden.

Unntak fra dette er dersom man stiller til OD-styret.

I tillegg må du:

 • Være bosatt i (eller i nær tilknytning til) Oslo i perioden 2023/2024 (gjelder Sentralstyret og Generalsekretær)
 • Være under 26 år gammel i valgperioden

For å stille til valg sender du en mail til valgkom@elev.no.

Et eksempel på hvordan denne kan se ut ser du nedenfor:

«Hei!
Jeg ønsker med dette å offentliggjøre mitt kandidatur til verv for perioden 2023-2024.

Med vennlig hilsen
Navn
Nåværende verv, organisasjonsledd / Elev på [medlemskole]»

Det er også vanlig å sende kandidaturet i kopi til Sentralstyret, Generalsekretær, Kontrollkomiteen, Landsstyret og eget fylkeslag, men det er ikke et krav.

Dersom du bare har spørsmål angående hva det vil si å være sentralt tillitsvalgt i organisasjonen eller lurer på noe om valg kan disse spørsmålene sendes til Valgkomiteen valgkom@elev.no, eller Benedicte Marie Finneide på 959 98 298

 

Hva og hvem skal velges?

Leder
Generalsekretær
Nestleder
Sentralstyret
Leder
Petter Andreas Lona

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Les mer om meg her!

Alva Mathilde Sunde Gjersøe

Benkende kandidat 

Fra Trøndelag

Les mer om meg her!

Generalsekretær
Sebastian Eimhjellen Mathisen

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Les mer om meg her!

Nestleder
Hans Sebastian Bay-Wold

Innstilt kandidat

Fra Vestland
Les mer om meg her!

Madelen Kloster

Innstilt kandidat

Fra Vestland
Les mer om meg her!

Sentralstyret
Håvard Valstad

Innstilt kandidat

Fra Nordland
Les mer om meg her!

Emma-Katrin Vanderloock Kleven

Innstilt kandidat

Fra Nordland
Les mer om meg her!

Lauge Jensen

Innstilt kandidat

Fra Rogaland
Les mer om meg her!

Adrian Nikolai Gonaseelan

Innstilt kandidat

Fra Oslo
Les mer om meg her!

Lars Alvar Senneseth-Stokkebekk

Innstilt kandidat

Fra Vestland
Les mer om meg her!

Lina Husby

Innstilt kandidat

Fra Møre og Romsdal
Les mer om meg her!

Nikolai Sogn

Innstilt kandidat

Fra Oslo
Les mer om meg her!

Amalie Bloemheuvel Taksdal

Innstilt kandidat

Fra Rogaland

Marthea Åhl

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Valgkomiteen
Kontrollkomiteen
OD-styret
Valgkomiteen
Ashna Usman

Medlem, ett år

Innstilt kandidat

Fra Viken

Eirik Engum

Medlem, ett år

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Kontrollkomiteen
Hannah Skare Myklebust

Medlem, ett år

Innstilt kandidat

Fra Oslo

Stine Manndal Strøm

Medlem, ett år

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Alva Mathilde Sunde Gjersøe

Medlem, ett år

Fra Trøndelag

OD-styret
Aurora Gozzi Tobiassen

Styreleder

Innstilt kandidat

Fra Vestfold og Telemark

Thomas Bjørge Elton Gundersen

Medlem med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

Innstilt kandidat

Fra Viken

Nora Marie Nilsen

Medlem med bakgrunn fra OD

Innstilt kandidat

Fra Vestland

Jo Sigurd Barlien

Medlem med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

Innstilt kandidat

Fra Trøndelag

Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim

Medlem med bakgrunn fra EO eller annen relevant erfaring

Innstilt kandidat

Fra Troms og Finnmark

VALGOMBUD: Frida Anine Hagen

Frida Hagen
Jeg heter Frida Hagen, og i år er det jeg som skal være valgombud. Jeg er 21 år, kommer fra Drammen og har vært tillitsvalgt på både lokalt og nasjonalt nivå i Elevorganisasjonen tidligere. Jeg har også erfaring fra valgkomitearbeid tidligere, så jeg er godt kjent med valg i Elevorganisasjonen. For tiden studerer jeg Allmenn litteraturvitenskap i Oslo.
 
 
Hva vil mitt ansvar være?
Rollen som valgombud er i utgangspunktet uten så mange føringer, og kjennetegnes særlig av at det er en person som er uavhengig fra valgprosessen. Det er altså ikke betydelige begrensninger for rollen.
 
Tiden opp mot Elevtinget kan være spennende, morsom og nervepirrende for mange i organisasjonen. Kanskje spesielt nervepirrende for mange av de som stiller til valg, de som vurderer å stille til valg, de som kjenner noen som er midt i valgprosessen, eller de som på en annen måte påvirkes av valget som skal foregå på Elevtinget. Derfor kan det være greit å ha en tilgjengelig person som ikke er direkte involvert i valget som valgkomité, kandidat eller på en annen måte har interesse i valget. Det er denne rollen jeg som valgombud kan bidra til å fylle.
 
 
Man kan ta en samtale med valgombudet om det meste som har med valget å gjøre. Her er noen eksempler:
 • Vil du drøfte litt med noen før du eventuelt stiller til valg?
 • Har du allerede stilt til valg, og vil snakke med noen før eller etter et intervju?
 • Trenger du noen oppløftende ord?
 • Har du noe du lurer på, som du ikke vil spørre valgkomiteen om?
 • Er valgprosessen frustrerende og du trenger litt utblåsning?
 • Ellers; ta kontakt om du føler for det! Du trenger ikke en bestemt grunn for å ville snakke med valgombudet, og alle kan ta kontakt.
 
 
Jeg kommer til å være tilgjengelig fra 4. januar, til noen dager etter Elevtinget. Jeg kommer hovedsakelig til å være tilgjengelig på sosiale medier og generelt digitalt (se kontaktinfo nederst i mailen), men jeg kommer også til å være fysisk tilstede på Elevtinget. 
 
 
Avslutningsvis vil jeg presisere at det man prater med meg om vil forbli privat, med mindre du selv vil noe annet. Jeg er heller ikke en del av valgkomiteen, og selv om det kan være naturlig med noe kontakt mellom meg og valgkomiteen, vil arbeidet mitt i all hovedsak foregå uavhengig fra deres arbeid.
 
 
Kontaktinformasjon:
Mobil: 941 96 898 (Helst send meg tekstmelding før du ringer)
Facebook: Frida Hagen
Dere kan også ta kontakt på andre sosiale medier, men det er mulig jeg bruker litt lenger tid på å svare der <3