Valg.

På Elevtinget 2021 skal det gjennomføres valg av sentralleddet i Elevorganisasjonen.

For å kunne stille til sentralleddet i organisasjonen må du enten:

  • Være elev på en medlemskole i Elevorganisasjonen
  • Være individuelt medlem i Elevorganisasjonen
  • Hatt tillitsverv i Elevorganisasjonen for mindre enn ett (1) år siden.

Unntak fra dette er dersom man stiller til OD-styret.

I tillegg må du:

  • Være bosatt i (eller i nær tilknytning til) Oslo i perioden 2021/2022 (gjelder Sentralstyret og Generalsekretær)
  • Være under 26 år gammel i valgperioden

For å stille til valg sender du en mail til valgkom@elev.no.

Et eksempel på hvordan denne kan se ut ser du nedenfor:

«Hei!
Jeg ønsker med dette å offentliggjøre mitt kandidatur til verv for perioden 2021-2022.

Med vennlig hilsen
Navn
Nåværende verv, organisasjonsledd / Elev på [medlemskole]»

Det er også vanlig å sende kandidaturet i kopi til Sentralstyret, Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Landsstyret og eget fylkeslag, men det er ikke et krav.

Dersom du bare har spørsmål angående hva det vil si å være sentralt tillitsvalgt i organisasjonen eller lurer på noe om valg kan disse spørsmålene sendes til Valgkomiteen valgkom@elev.no, eller Ida Pollestad Brunes i Valgkomiteen på 984 70 138.

 

Hva og hvem skal velges?

Leder

Leder

Leder er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og representerer organisasjonen utad. Leder har det overordnede ansvaret for at alle vedtak fattet av Elevtinget, Landsstyret og Sentralstyret blir fulgt.

Kandidater:

Navn: Malik Salahudeen
Fylke: Nordland

Les mer om meg her!

 

 

Navn: Edvard Botterli Udnæs
Fylke: Oslo

Les mer om meg her!

 

 

Navn: Jo Sigurd Barlien
Fylke: Trøndelag

Les mer om meg her!

Generalsekretær
Nestledere
Sentralstyremedlemmer
Desisjonskomitéen
Valgkomitéen
OD-styret

VALGOMBUD: ELINE SVENDSEN

Eline

Mitt navn er Eline Svendsen, og jeg er valgombud! Jeg er (snart) 21 år gammel, kommer fra Senja og har en del tidligere erfaring fra Elevorganisasjonen både lokalt og sentralt. Akkurat nå studerer jeg medisin på universitetet i Tromsø og jobber deltid på Eurospar <3.

Hva vil min oppgave som valgombud innebære?

Tiden opp mot Elevtinget kan være nervepirrende for mange. Kanskje har du stilt til et sentralt verv, kanskje vurderer du å stille eller kanskje kjenner du noen som er midt i valgprosessen. Da kan det være godt å ha noen å snakke med som er helt uavhengig fra både valgkomitéen, kandidatene og selve prosessen, men som selv vet hvordan det er å være i din posisjon. Denne personen er valgombudet!

Er du usikker på om du skal stille? Er du midt inne i valgprosessen og trenger å snakke før eller etter et intervju? Trenger du en utblåsning, noen oppløftende ord eller har du spørsmål om valget som du ikke tør stille til valgkomitéen? Eller ønsker du bare noen å snakke med om valget? Da kan du ta kontakt med meg, på telefon, sms, Facebook, mail, teams- så avtaler vi et tidspunkt for å snakke om det du måtte ønske. Jeg har også laget et type «drop-in» system for deg som ønsker en lengre samtale hvor jeg kan garantere at jeg er ledig! Det kan du gjøre ved å trykke HER. Det er kun jeg som kan se hvem som har skrevet seg opp her, og den oppdateres fortløpende fremover mot Elevtinget. Det er også mulig å avtale andre tidspunkt med meg direkte, eller bare ringe/melde meg når du føler for det.

Kontakt meg!
tlf: 412 75 656, mail: valgombud@elev.no