TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille!

Digitalisering, rådgivning og elevdemokrati blir praktisert altfor ulikt på de forskjellige ungdomsskolene og det skaper store forskjeller. Det trengs i mye større grad struktur og standarder for å skape en god flyt i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og i fra ungdomsskolen til videregående.
Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere. Samtidig må også digitaliseringen i ungdomsskolen skyte fart om vi skal nå målene om en fremtidsrettet skole.

Derfor mener Elevorganisasjonen at:

  • En nasjonal standard om digitalisering av ungdomsskoler skal innføres.
  • Politisk fravær skal føres i ungdomsskolen slik som på videregående.
  • Det må utarbeides en avtale mellom skoleledelse og elevråd tilsvarende hovedavtalen i arbeidslivet.
  • Overgangen fra ungdomsskole til videregående skal tillpasses hver enkelt elev, ved å kvalitetssikre kariereveiledningen og hospiteingsorningen.
  • Alle elever skal ved overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring få lik og nødvendig informasjon om muligheter for veien videre, for eksempel forsering, valg av videregående opplæring og valg av programfag.

Politisk prioritering for perioden 2020-2022.