Kampsaker

Gjennom tidene har Elevorganisasjonen hatt et godt knippe større og mindre kampsaker. Disse sakene er blant det som har gjort at elevbevegelsen i Norge har fått det rotfestet den har i den norske politikken dag.

Her finner du dagens store kampsaker, og tidligere kampsaker.

Politiske prioriteringer

De politiske prioriteringene er våre fremste politiske kampsaker, og det vi jobber mest med. I mars vedtok landsmøtet vårt, Elevtinget, tre nye politiske prioriteringer. De finner du her.

Noen av den norske elevbevegelsens større kampsaker:

Nasjonal streik mot fraværsgrensen (2016)

Skriftlig samtykke til narkorazzia (2012)

Gratis skolebøker (2009)

Boikott av nasjonale prøver (2005)

Opplæringslova §9a (2002)

Lovfestet rett til elevråd (1964)