Ingen elever å miste

I skolenorge har man lenge sett et stort problem med at elever som faller fra, ikke kommer seg inn i skolen igjen. Lenge har man skyldt på at elevene er late, og at de trenger strenge rammer og store konsekvenser. Skolen er i for liten grad fleksibel, imøtekommende og tilpasset den enkelte elev. I dag kan du droppe ut våren VG3, og ende opp uten noen annet å vise til enn fullført grunnskole. Og har du tenkt å fullføre, må du starte helt på nytt igjen.
Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre. Ingen elever skal tvinges ut på bar bakke, og vi skal ikke gi opp på elever selv om de sliter. Vi skal møte dem med varme, omsorg og en tro på at alle kan snu det. Vi skal få en slutt på “bruk og kast”-skolen, og vise vei til en ny æra med tillits-skolen.

Derfor mener Elevorganisasjonen at:

  • Retten til videregående opplæring skal snus fra å gjelde retten til å begynne på videregående opplæring, til retten til å fullføre videregående opplæring.
  • Undervisningen skal modulbaseres, slik at elever har mulighet til å plukke opp igjen tråden dersom de skulle henge etter eller falle fra.
  • Alle skal ha rett til å fullføre sin videregående opplæring fra der de avsluttet opplæringa, dersom de av en eller annen grunn ikke kunne fullføre, isteden for å måtte starte opplæringa på nytt.

Politisk prioritering for perioden 2020-2023.