Yrkesfag

Alle elever som ønsker det, skal få tilbud om opplæring i bedrift. Man ser også behovet for å senke bedrifters terskel for å ta inn elever til fagopplæring. Det er et problem at lærlinger ofte blir en kostnad for bedrifter. Det må derfor lovfestes at elever skal få læreplass rett etter endt skolegang. Praksis er en uerstattelig del av fagopplæringen, derfor bør ingen del av dette erstattes med opplæring i skole.