Videregående

En skole for alle innebærer at alle har rett til videregåend opplæring. Denne retten skal være uavhengig av hvor gammel man er, svar på asylsøknaden og hvor mange år man velger å bruke.