Vg3 i skole

Praksis er en uerstattelig del av fagopplæringen, derfor bør ingen del av dette erstattes med opplæring i skole. Vekslingsmodellen er et godt supplement til dagens opplæring i skole, og bør tilbys alle.