Velferdstiltak

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.6

  • Det skal etableres flere velferdstiltak på skolene for å fremme et trygt og inkluderende miljø. Elevrådet skal ta del i planlegging og gjennomføring av tiltakene.
  • Oppfølging av elever som opplever skolegangen sin som meningsløs krever miljøarbeidere som kan sette seg inn i og identifisere seg med den enkelte elev. Økt innsats på miljøarbeidere vil motvirke frafall. Det skal jobbes for å fremme mer fysisk aktivitet i skolen, da dette vil fremme det psykososiale miljøet på en positiv måte.
  • Skolene skal kunne tilby veiledning og oppfølging gjennom NAV for å holde elever i opplæringsløpet og sikre at elever som faller ut får hjelp til å komme seg tilbake i opplæring eller inn i arbeidslivet. Denne oppfølgingen kan bestå av sosialpedagogikk og økonomisk veiledning.