Valgfag

Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd.
Det er positivt at skoler opererer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag der tillitsverv og oppmøte i elevrådet føres på vitnemålet.

En yrkes- og utdanningsrådgiver skal gi elever veiledning og hjelp i valg av studieretning, linje og valgfag. Sidemål kan være et valgfag på videregående. Det skal gis tilleggspoeng for et slikt fag.
Elever på påbygg skal ha muligheten til å ta alle valgfag som er nødvendig for å kvalifisere til enkeltstudier, og alle andre fag som gir bonuspoeng ved opptak til høyere akademisk utdannelse.