Utveksling

Utveksling gir en unik mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring og nye faglige perspektiver. Det kan i mange tilfeller være en faktor for å øke toleranse og forståelse for andre kulturer og samfunn.

Elevorganisasjonen mener at:

 • Alle elever på ungdoms- og videregående skole skal få tilbud om kortere utvekslingsopphold i utdanningsløpet.
 • Utveksling av elever skal følge gratisprinsippet.
 • Tilbud om utveksling for elever skal styrkes og utvides.
 • Muligheten for utveksling av elever skal være gjeldende for alle elever uavhengig av utdanningsprogram, og være et tilbud gitt av alle fylkeskommuner i Norge. Alle skoler skal aktivt informere om ulike utvekslingstilbud og skolens erfaringer med internasjonalt samarbeid. Dette må skje både på ungdomsskolen og videregående, da søknadsfristen ofte er tidlig på videregående.
 • Utveksling og økt mobilitet på tvers av landegrensene skal legges til rette for gjennom internasjonale avtaler.
 • Det skal tilbys internasjonale skole-til-skole-utvekslinger i hvert fylke.
 • International Baccalaureata-utdanningen skal fullfinansieres av fylkeskommunen på lik linje med andre studieprogram.
 • Stipendet for skolepenger til utveksling skal dekkes med 85 %. De resterende 15 prosentene skal behovsprøves.
 • For elever som ønsker å ta et utdanningsår i utlandet bør det bli gitt mer rådgivning om skolevalg og fagvalg i utlandet for å komme lettere inn i det norske skolesystemet igjen og få godkjent året i utlandet. Om de trenger kurs for å få utdanningsåret godkjent eller om de må ta noen eksamener, skal det opplyses om ved starten av året.
 • Det bør bli laget en karaktertabell som lettere oversetter norske karakterer til utenlandske og omvendt.
 • Alle elever ved yrkesfaglige linjer skal informeres om muligheten for å ta deler av opplæringen i utlandet.
 • Det skal legges til rette for at flest mulig lærlinger kan benytte seg av tilbudet.
 • Det internasjonale aspektet skal styrkes i rådgivningsutdanningen slik at rådgivere i både ungdomsskolen og videregående skole har tilstrekkelig kompetanse om alle forskjellige utvekslingsmuligheter.
 • Rådgivere i videregående opplæring skal forhåndsgodkjenne utvekslingsåret. Disse kriteriene skal være forskjellige ut ifra hvilken studieretning elevene går og hvilke land elevene skal på utveksling til. Det skal ikke være et krav at man må ha bestått særnorske fag. Kriteriene må vise forståelse for forskjellige utdanningssystemer og pensum.