Universell utforming

Skolen skal være utviklet slik at alle har muighet til å yte sitt beste i opplæringen, så bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede skal stille på lik linje med annen ungdom i opplæringen. Dette innebærer et miljø og en skolebygning som fremmer selvstendighet og minsker behovet for spesielle/personlige hjelpemidler.