Undervisningsevaluering

Det skal utvikles et system i samarbeid mellom elever, lærere og rådgivere der elevene på en trygg og anonym måte kan vurdere sin undervisning. Elevene skal få evaluere undervisningen minst én gang i året, og denne evalueringen skal vektlegge alt som kan ha betydning for undervisningen, samt oppfølging under læring og vurdering. Læreren skal få mulighet til å evaluere seg selv og undervisningen, og skal behandle evalueringene sammen med klassen.