Tilrettelagt opplæring

Alle elever og lærlinger skal sikres en reell tilpasset opplæring gjennom økt elevmedvirkning. Denne tilpasningen skjer i møtet mellom elev og lærer, og det er en forutsetning at elever får god opplæring og innsikt i ulike lærlingsstrategier, slik at de i størst mulig grad kan delta i tilpasningen av opplæringen, og få mest mulig ut av sin opplæring.