Tilpasninger og alternativer til eksamen

Alle tilegner seg kunnskap på ulik måte, og alle får ikke vist frem kunnskapen sin på samme måte.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det er derfor positivt at man prøver ut nye vurderingsformer for eksamen, for eksempel med lengre forberedelsestid og tilgang til hjelpemidler ved muntlig eksamen.
  • Det er viktig at utprøvningen skjer i samarbeid med elevene og lærlingene.
  • Det skal være valgfritt om eleven vil gjennomføre skriftlig eksamen digitalt, ved bruk av tekstbehandlingsprogram, eller for hånd. Denne ordningen skal gjelde for alle elever.
  • Hver enkelt elev skal få lov til å velge sin eksamensform.
  • Elever skal gis god informasjon om mulige eksamensmodeller. Elever skal gis mulighet til prøveeksamen i mulige eksamensmodeller i god tid før eksamen.
  • Perioden med eksamener skal være over før russetiden.
  • Det skal være tillatt å høre musikk som man har lastet ned på forhånd under skriftlig eksamen.