Taushetsplikt

E.1.12

Elevorganisasjonen vil ha en endring av paragraf § 13 b. 3. under forvaltningsloven. den sier følgende «Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker» Elevorganisasjonen mener denne paragrafen bryter elevens privatliv på grunnlag av at alle skolens ansatte kan snakke innad om en elevs personlige problemer uten elevens samtykke. Disse samtalene skal ta plass på et privat sted, ettersom det er uheldig om det overhøres av andre elever. Eleven burde også kunne snakke med en av skolens ansatte uten å måtte bekymre seg om at samtalene blir fortalt videre. Dette er en klar krenking på elevens privatliv, og kan gå ut over elevens helse, trivsel og velvære; noe som også er et brudd på skolemiljøparagrafen 9A. Elevorganisasjonen vil at denne paragrafen skal endres til «Taushetsplikt etter § 13 er ikke et hinder for: at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker ved samtykke av personen det angår».