Styringsgrupper for skoleutvikling

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det skal opprettes en styringsgruppe som arbeider med skoleutvikling i hver fylkeskommune og kommune.
  • Disse gruppene skal følge opp arbeidet med skoleutvikling som skjer internt på skolene i fylket og kommunen, og bidra til erfaringsutveksling mellom skolene.
  • Elevene skal være i flertall i styringsgruppen.