Stipend (generelt)

Skole er en fulltidsjobb, og elever skal ikke være avhengig av tilleggsjobber eller foresattes økonomi for å ta videregående utdanning. Alle elever og lærligner skal motta et stipend som fullt ut dekker utgifter til bøker, utstyr, materiell og skyss til og fra opplæringsstedet. Borteboere skal i tillegg motta et stipend som fullt ut dekker bolig og livsopphold, samt reisestipend som dekker minst to hjemreiser i året. Kriteriene for å motta grunnstipend skal baseres på hvem som er elevenes forsørgere, ikke nødvendigvis foreldre/foresatte. Stipendet skal også dekke kostnader ved legebesøk, som vi har sett en økning i etter fraværsgrensa ble innført.