Skriftspråk

Elevorganisasjonen mener at:

  • Alle lærebøker skal være tilgjengelig på begge skriftspråk, samt samisk, til samme pris. Det skal behovsprøves slik at alle elevene får lærebøker på valgt hovedmål.
  • Språkdelte bøker er uheldig. Alle elever skal fritt kunne velge sitt hovedmål.
  • Skolens økonomi skal ikke stå i veien for at elevene får lærebøker på valgt hovedmål.