Skoleturer

Elevorganisasjonen mener at:

A.2.4

  • Turer i regi av skolen skal ikke finansieres av elevbetaling, men som helhet av dugnadsarbeid.
  • Det skal finnes et statlig fond for ekskursjoner. Klasser skal kunne søke om penger fra denne i samråd med lærer.