Skolens størrelse og beliggenhet

Studieforberedende og yrkesfalige utdanningsprogram bør kombineres i samme instutisjon. Det er uheldig å dele studieretningene opp i avdelinger med større avstander. Å slå sammen skoler på grunn av innsparingstiltak kan slå hardt ut over den tilpassede opplæringen, elevdemokratiet og skolemiljøet.