Skolehelsetjeneste

Alle skoler skal være tilknyttet en skolehelsetjeneste som omfatter lege, helsesøster, psykolog, miljøterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Denne skal i samarbeid med skolen sørge for informasjon og økt bevisstgjøring rundt psykisk helse. Det skal være én helsesøster i 100% stilling per 250. elev, og lovfestet rett til psykolog i minimum 80% stilling per 500. elev. Elever og lærlinger under videregående opplæring skal tilbys tannhelsetjeneste, og elever og lærlinger skal ha tilgang til et gratis hjelpetilbud. Lærlinger skal kunne benytte seg av skolens skolehelsetjeneste mens de er ute i lære. I tillegg til skolehelsetjenesten skal andre tjenester som jobber for ungdomshelse kunne være fysisk tilstede på skolen. Skolehelsetjenesten skal kunne henvise til ABUP og BUP.