Skolebibliotek

Det skal være et bibliotek av god standard på alle skoler. Dette kan være drevet av eksterne aktører. Biblioteket skal skal ha et bredt og oppdatert utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur tilgjengelig. Bøkene bør helst være tilgjengelig i digital versjon, hvis det er mulig. Biblioteket bør ha datamaskiner med internettilgang tilstrekkelig nok for én klasse. Som et minstekrav skal biblioteket være åpent og tilgjengelig for alle skolens elever i løpet av hele skoledagen alle dager. En ansatt bibliotekar skal være der i bibliotekets åpningstider.