Seksualitetsundervisning

Seksuell trakassering er svært utbredt blant ungdom. Hver femte jente har opplevd å bli kalt "hore" eller andre ord med seksuelt innhold. Dette er svært problematisk, fordi seksuell trakassering kan føre til angst, depresjon, negativt kroppsbilde og lav selvtillit. Gutter opplever også verbal seksuell trakassering. På grunn av en så negativ utvikling innenfor dette området, så bør dette være et tema som er mer på timeplanen. Det er også viktig at lærerne skoleres, og at håndtering av seksuell trakassering, og seksuell trakassering generelt, blir en del av pensum i læreplanen. Derfor skal det opprettes en landsdekkende, flerårig satsning i skolen mot seksuell trakassering. Skolen må også aktivt arbeide for å øke bevisstheten rundt bruken av skjellsord med fokus på legning og/eller kjønn. Opplæringen innen seksuell helse og samliv må derfor utvides med flere timer for å ivareta og forbedre kompetansen til norsk ungdom innen seksuell helse.

Seksualundervisningen må generelt få et stort løft, og den må forbedres. Makt i seksjoner og individets enerett over egen kropp må inkluderes i undervisningen. Alle sider av seksualundervisningen skal belyses. Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på temaene kjønns- og kroppspress, kjønnsidentitet og seksuell legning. Elevene skal få nok kompetanse til å forebygge og beskytte seg i seksuelle risikosituasjoner. Det må være et mål at elever lærer nok om egne og andres grenser slik at disse situasjonene i utgangspunktet ikke oppstår. Seksualundervisningen skal derfor følge elevene gjennom skoleløpet. Lærer- og lektorutdanningen skal av disse grunner inneholde relevant seksualundervisning, for å sikre elevene det samme.