Samfunnsfag

I et demokratisk samfunn er det viktig å lære om medvirkning og likestilling. Alle er preget av samfunnet de vokser opp i, noe som påvirker holdninger, handlinger og kunnskap. Samfunnsfaget er viktig for at elevene skal reflektere over både mennesket og fellesskapet. I læreplanen skal det derfor undervises i kritisk tenkning i samfunnsfaglige fag. Kompetansemål om mobbing skal vektlegges i læreplanene for samfunnsfag for å bevisstgjøre elever om mobbingens konsekvenser og hvordan en kan forebygge mobbing.

Alle fylkeskommuner bør tilby topptilbud i samfunnsfag for å sikre elever muligheten til å velge denne fordypningen. Samisk og kvensk historie skal videreformidles, og religionsfaget skal flettes inn i historie- og samfunnsfaget. Dagens lærebøker må oppdateres med informasjon om Norges rolle i det internasjonale samfunnet.