Religion i skolen

Opplæringen i religion og livssyn skal være i tråd med menneskerettighetene, og følge prinsippene om pluralitsitsk, objektiv og kritisk formidling. Derfor skal undervisningen ha fokus på den historiske og samfunnskulturelle betydningen av religion og livssyn. Forkynning skal ikke under noen omstendigheter forekomme i skolen.